ΠΟΕΣ για Πρόσβαση και Σίτιση Υπαξιωματικών στη ΛΑΕΔ

ΠΟΕΣ για Πρόσβαση και Σίτιση Υπαξιωματικών στη ΛΑΕΔ

Μέχρι και σήμερα στη ΛΑΕΔ, αν και Στρατιωτική Μονάδα, δεν επιτρέπεται η είσοδος και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα σίτισης στο εντός αυτής εστιατόριο, στους Υπαξιωματικούς, Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.),

Η επιστολή:

 

ΠΡΟΣ   :    κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ                                          Αρ. Πρωτ. 589/2018                                                                                                                                             Αθήνα, 20 Ιουλ 2018

 

ΚΟΙΝ    :    – κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ

– κ. Α/ΓΕΣ

– κ.κ. Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΛΑΕΔ

                   – ΠΟΕΣ

                   – Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

 

ΘΕΜΑ   :    Πρόσβαση και Σίτιση Υπαξιωματικών, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α. στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)

 

ΣΧΕΤ    :    α.    Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 95/09.6.2014 έγγραφό μας

                   β.    ΠαΔ 4-21/1992/ΓΕΕΘΑ

γ.    N.324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών»)

 

  1. Σύμφωνα με το σχετικό (β), οι στρατιωτικές λέσχες, που είναι Στρατιωτικές Μονάδες, έχουν συσταθεί με το (γ) όμοιο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής, την πνευματική ανάπτυξη, την ψυχαγωγία και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μονίμων Αξκών και Ανθστών των ΕΔ, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, ενώ ειδικότερα η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) υπάγεται στον ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΣ και εκτός από Στρατιωτική Μονάδα είναι και ΝΠΔΔ.

 

  1. Μέχρι και σήμερα στη ΛΑΕΔ, αν και Στρατιωτική Μονάδα, δεν επιτρέπεται η είσοδος και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα σίτισης στο εντός αυτής εστιατόριο, στους Υπαξιωματικούς, Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), σε αντίθεση με τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και ιδιώτες που τυχόν ζητήσουν τη διάθεση αυτής (της Λέσχης).

 

  1. Θεωρούμε ότι αφ΄ ενός η σκέψη και τα βιώματα του νομοθέτη του 1914 ήταν εντελώς διαφορετικά από της σημερινής εποχής και αφ΄ ετέρου οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύει η Χώρα, ειδικά δε η δυσμενής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο των στρατιωτικών και ειδικότερα οι χαμηλόμισθοι (ως χαμηλόβαθμοι) συνάδελφοί μας, Υπαξιωματικοί, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α., καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση της σχετικής (β), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη ΛΑΕΔ και σίτισής τους, των Υπαξιωματικών, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών των ΕΔ.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμενοι στο σχετικό (α) έγγραφό μας, προτείνουμε:

 

α.    Στην παράγραφο 1 και στην 3η σειρά το εδάφιο «…. μεταξύ των μονίμων Αξκών και Ανθστών των ΕΔ ….» να τροποποιηθεί ως εξής: …. μεταξύ των στελεχών των ΕΔ (Αξκών, Ανθστών, Υπαξκών, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α. των ΕΔ)…».

 

β.    Στην παράγραφο 3 και στην 1η σειρά το εδάφιο «… οι σε ενέργεια μόνιμοι Αξκοί και Ανθστές του Στρατού Ξηράς …» να τροποποιηθεί σε «….τα σε ενέργεια μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς (Αξκοί, Ανθστές, Υπαξκοί, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α.)….», ενώ στην 5η σειρά το εδάφιο «… οι σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξκοί του Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνομίας …» να τροποποιηθεί σε «….τα σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας (Αξκοί, Ανθστές, Υπαξκοί, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α.), καθώς και οι σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξκοί της Ελληνικής Αστυνομίας….».

 

γ.    Στην παράγραφο 6 και στη 2η σειρά το εδάφιο «… από τους Αξκούς και Ανθστές ε.ε. και ε.α. διαφόρων …» να τροποποιηθεί σε «…. από τα στελέχη των ΕΔ (Αξκούς, Ανθστές, Υπαξκούς, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α.) ε.ε. και ε.α. διαφόρων …».

 

δ.    Στην παράγραφο 8 α (2) 2/ και στη 2η σειρά το εδάφιο «… αρραβώνων των ε.ε. ή ε.α. Αξκών των ΕΔ …» να τροποποιηθεί σε «…. αρραβώνων των ε.ε. ή ε.α. στελεχών των ΕΔ (Αξκών, Ανθστών, Υπαξκών, ΕΠ.ΟΠ. και Ο.Β.Α.)…».

 

ε.    Στην παράγραφο 9 β (2) να απαλειφθεί μέσα από την παρένθεση η λέξη «Αξκοί-» και η λέξη «Αξκών» να αντικατασταθεί από τη λέξη «αυτών».

 

  1. Ευελπιστώντας στην αποδοχή της προτάσεώς μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

  1. Οι κ.κ. Βουλευτές, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, μετά των συνημμένων του, παρακαλούνται για τις κατά κρίση τους δικές τους ενέργειες, μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο