ΠΟΕΣ: Διευκόλυνση Στρατιωτικών που Έχουν Τέκνα που Φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες

ΠΟΕΣ: Διευκόλυνση Στρατιωτικών που Έχουν Τέκνα που Φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες

α δοθεί η δυνατότητα σε στρατιωτικούς, τα τέκνα (έως 12 ετών) των οποίων φοιτούν σε σχολικές μονάδες, να μπορούν να ελαστικοποιήσουν το ωράριο εργασίας τους (ειδικά τις πρωινές ώρες από 07.00΄ έως 08.00΄) για προσέλευση στις Μονάδες/Υπηρεσίες

Η επιστολή της ΠΟΕΣ:

ΠΡΟΣ    :    – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ                                         Αρ. πρωτ. 562/2018

– ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ                                                                       Αθήνα, 13 Ιουλ 2018

 

ΚΟΙΝ     :    –    κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ

                   –    κ.κ. Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

                   –    Π.Ο.Ε.Σ.

–    Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας

 

ΘΕΜΑ   :    Μέριμνα Προσωπικού (Διευκόλυνση Στρατιωτικών που Έχουν Τέκνα που Φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες)

 

ΣΧΕΤ     :    α.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71/12.8.2013 έγγραφό μας

β.  Φ.400/5/332017/Σ.8668/29.9.2015/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/5β

γ.  Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό»)

δ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 521/26.6.2018 έγγραφό μας

 

  1. Με το σχετικό (α) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, είχαμε αιτηθεί αρμοδίως και θεσμικώς, να δοθεί η δυνατότητα σε στρατιωτικούς, τα τέκνα (έως 12 ετών) των οποίων φοιτούν σε σχολικές μονάδες, να μπορούν να ελαστικοποιήσουν το ωράριο εργασίας τους (ειδικά τις πρωινές ώρες από 07.00΄ έως 08.00΄) για προσέλευση στις Μονάδες/Υπηρεσίες κατά μία (1) ώρα αργότερα, ήτοι τη 08.00΄ ώρα αντί της 07.00΄ ώρας, προκειμένου να μπορούν να συνοδεύσουν τα τέκνα τους στις σχολικές μονάδες, προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, ιδίως σε τέκνα μικρότερης ηλικίας.

 

  1. Το ΓΕΣ, υιοθετώντας την ανωτέρω πρότασή μας, εξέδωσε το σχετικό (β) έγγραφο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανωτέρω στρατιωτικούς (μόνο για συζευγμένους στρατιωτικούς) να διαφοροποιήσουν την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης προς και από τις Μονάδες.

 

  1. Ενόψει της επερχόμενης νέας σχολικής χρονιάς και του γεγονότος, όπως μας έχει καταγγελθεί, ότι το ως άνω μέτρο του ΓΕΣ δεν τυγχάνει εφαρμογής από όλες τις Μονάδες/Υπηρεσίες, αλλά επαφίεται στην κρίση της εκάστοτε Διοίκησης, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ενσωμάτωσής του στη σχετική (γ) απόφαση, κατά πρότασή μας, όπως τούτη διατυπώθηκε με το (δ) όμοιο.

 

  1. Μέχρι δε υλοποίησης της ανωτέρω πρότασης, παρακαλούμε όπως εκδώσετε οδηγίες/κατευθύνσεις ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος από τα Γενιά Επιτελεία, για όλο το προσωπικό.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο