Αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα

Αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα

H επόμενη παραθεριστική σειρά, η έναρξη της οποίας έχει προγραμματιστεί στις 09 Αυγούστου 2018, θα λειτουργήσει με το 1/3 της δυναμικότητας του Κέντρου, με σταδιακή αύξησή, ανάλογα με τη πορεία αποκατάστασης των ζημιών

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, για την αποκατάσταση
των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών
Υγείας (ΚΑΑΥ) Αγίου Ανδρέα, υλοποιούνται τα παρακάτω:
– Εργασίες 7 τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση των φθορών στις
εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ.
– Εργασίες αποκατάστασης από το ΔΕΔΔΗΕ του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος
του Λόχου Διοίκησης του ΚΑΑΥ, η λειτουργία του οποίου διασφαλίζει και
την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του Κέντρου. Οι ανάγκες του καλύπτονται
προσωρινά με τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).
H επόμενη παραθεριστική σειρά, η έναρξη της οποίας έχει προγραμματιστεί
στις 09 Αυγούστου 2018, θα λειτουργήσει με το 1/3 της δυναμικότητας του
Κέντρου, με σταδιακή αύξησή, ανάλογα με τη πορεία αποκατάστασης των
ζημιών. Θα τηρηθεί αναλογική κατανομή, σε όλες τις κατηγορίες των
δικαιούχων.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο