Τι αλλάζει στο ΚΥΣΕΑ

Τι αλλάζει στο ΚΥΣΕΑ

Αλλαγές προβλέπονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του πρωθυπουργού: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και μετέχουν οι Υπουργοί α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Το

Αλλαγές προβλέπονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του πρωθυπουργού:

Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και μετέχουν οι Υπουργοί α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Το ΚΥΣΕΑ:

 • Διαμορφώνει την πολιτική εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας.
 • Αποφασίζει για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική.
 • Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού.
 • Προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και αποφασίζει για την οργάνωση του συστήματος χειρισμού κρίσεων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς το υπουργείο Εθνικής
 • Άμυνας, τα συναρμόδια υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
 • Αποφασίζει την κήρυξη και άρση μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηση της χώρας και την εφαρμογή και άρση των κανόνων εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων και αναθέτει αρμοδιότητες, σχετικά με τα παραπάνω, για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή επεισοδίων.
 • Εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, την κήρυξη και άρση γενικής ή μερικής επιστράτευσης και την κήρυξη πολέμου.
 • Αποφασίζει τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.
 • Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.
 • Ύστερα από πρόταση του ανά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιλέγει, τοποθετεί, μεταθέτει, προάγει και αποστρατεύει τα ανώτατα στελέχη της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο