• Ημερίδα για τις Στρατιωτικές Οικογένειες

    Ημερίδα για τις Στρατιωτικές Οικογένειες0

    Την υπόψη ημερίδα παρακολούθησαν οι τοπικές, στρατιωτικές, θρησκευτικές και πολιτικές αρχές καθώς την παρακολούθησε και το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού της Φρουράς Τρίπολης, αντιπροσωπείες από τις Σχολές – Συγκροτήματα και Μονάδες ΠΕ/ΔΙΚΕ, μέλη των συλλόγων εφέδρων –
    εθνοφυλάκων της Τρίπολης, καθώς και σημαντικός αριθμός ιδιωτών.

    READ MORE

Πρόσφατα

Top Authors