• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ και ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ

    Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ και ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ0

    Με το νόμο 4494/2017 (ΦΕΚ-Α’ 165), συστάθηκε το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με αποστολή την οικονομική επιθεώρηση και τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών τους. Υπό το πρίσμα του ως άνω θεσμικού πλαισίου, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ) και

    READ MORE

Πρόσφατα

Top Authors