• Ιωάννης Μάζης*: Οι χάρτες που όρισαν τη «γεωγραφική Μακεδονία»

    Ιωάννης Μάζης*: Οι χάρτες που όρισαν τη «γεωγραφική Μακεδονία»0

    Επιμένω εδώ και πολύ καιρό, στην σύνθετη ονομασία «Κεντροβαλκανική Δημοκρατία», διότι όλες οι άλλες δεν ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα, πράγμα που θα καταλήξει, όχι μόνον εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, αλλά και εις βάρος των συμφερόντων και του ιδίου του κρατιδίου των Σκοπίων

    READ MORE

Πρόσφατα

Top Authors