• ΠΟΕΣ για Αξιωματικούς ιατρούς

    ΠΟΕΣ για Αξιωματικούς ιατρούς0

    Αποτέλεσμα της ως άνω διάκρισης, είναι οι Αξκοί (ΥΙ) που υπηρετούν στο Ν.Ι.ΜΤΣ, να μην δύνανται να συμπληρώσουν τα κριτήρια – προϋποθέσεις επιλογής τους ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, πλην Ν.Ι.ΜΤΣ

    READ MORE

Πρόσφατα

Top Authors