ΠΟΜΕΝΣ: Τί συμβαίνει με τις μεταθέσεις της Π.Α. στην Κύπρο;

ΠΟΜΕΝΣ: Τί συμβαίνει με τις μεταθέσεις της Π.Α. στην Κύπρο;

Η επιλογή για την κάλυψη θέσεων έτους 2018, των στελεχών που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία και φέρουν το βαθμό του Αντισμηνάρχου, να πραγματοποιηθεί χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση αποφοίτησης από την ΑΔΙΣΠΟ ή άλλη ισότιμη σχολή, όπως ακριβώς εφαρμόζεται για τα στελέχη αντίστοιχων βαθμών του Στρατού Ξηράς

Η επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ:

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Φώτη Κουβέλη
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΓΕΣ/ΕΓΑ-ΓΕΝ/ΕΓΑ-ΓΕΑ/ΕΓΑ

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ
Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ
Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ:Προκήρυξη Θέσεων Νήσου Κύπρου

ΣΧΕΤ:Υ.Α.468/Φ.411/1/294483Σ.797

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Το τελευταίο διάστημα και εν αναμονή αποφάσεων από το συμβούλιο μεταθέσεων του ΓΕΑ προς επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση θέσεων στη νήσο «Κ», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., γίνεται αποδέκτρια πλήθους προβληματισμών και διαμαρτυριών από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρουν το βαθμό του Αντισμηνάρχου.

2. Ειδικότερα διατυπώνονται βάσιμες ενστάσεις, σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαίδευσης στη ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμης σχολής, ως απαραίτητο προσόν για μετάθεση σε ανωτέρω νήσο, συναδέλφων βαθμού Αντισμηνάρχου, για κάλυψη προκυρησσόμενων θέσεων Ασμχου – Επγού. Επιπλέον, διατυπώνεται βάσιμος προβληματισμός περί άνισης μεταχείρισης μεταξύ στρατιωτικών διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς με βαθμό Αντισυνταγματάρχη, μετατίθενται στην νήσο «Κ» χωρίς να αποτελεί για αυτούς απαραίτητο κριτήριο η ολοκλήρωση εκπαίδευσης στην εν λόγω σχολή ή ισότιμή της, εκτός αν περιγράφεται ρητά ως απαραίτητο προσόν στην διαταγή προκήρυξης θέσης.

3. Συγκεκριμένα στην παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της σχετικής Υ.Α., δεν γίνεται μνεία για υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμή της σχολή, ως απαραίτητο προσόν για μετάθεση σε ανωτέρω νήσο. Η αναγκαιότητα ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαίδευσης στην ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμη σχολή καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη διαταγή προκήρυξη της θέσης.

4. Η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων για την Π.Α. περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ» της σχετικής Υ.Α. Τα δε βασικά κριτήρια επιλογής θέσης για τη Νήσο «Κ», καθορίζονται εκτός από τη διαταγή προκήρυξης της θέσης και στην προσθήκη 5, του παραρτήματος «Γ». Ειδικότερα δε για στελέχωση θέσης βαθμού Σμχου – Ασμχου, γίνεται ειδική μνεία στο εδάφιο 3,α,(2) όπου περιγράφεται ως απαραίτητο προσόν η αποφοίτηση από την ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμη σχολή για μετάθεση στη νήσο «Κ», ενώ στο εδάφιο 3,α,(3) περιγράφεται η ΣΔΙΕΠ ή ισότιμη σχολή ως το βασικό κριτήριο για τους φέροντες το βαθμό του Ασμχου – Επγού.

5. Συμπερασματικά επί των ανωτέρω δύο εδαφίων προκύπτει βάσιμα, ότι η αποφοίτηση από την ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμη σχολή αποτελεί βασικό κριτήριο μόνο όταν πρόκειται να στελεχωθεί θέση που προκηρύσσεται ως θέση Σμχου – Ασμχου (και όχι θέση Ασμχου – Επγού), ενώ η ΣΔΙΕΠ ή ισότιμη σχολή αποτελεί βασικό κριτήριο για τους φέροντες το βαθμό του Ασμχου – Επγού.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, αγωνιζόμενη για την τήρηση της αρχής της αξιοκρατίας και της ισότιμης αντιμετώπισης των στελεχών, αναμένει:

α. Η επιλογή για την κάλυψη θέσεων στη νήσο «Κ» έτους 2018, των στελεχών που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία και φέρουν το βαθμό του Αντισμηνάρχου, να πραγματοποιηθεί χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση αποφοίτησης από την ΑΔΙΣΠΟ ή άλλη ισότιμη σχολή, όπως ακριβώς εφαρμόζεται για τα στελέχη αντίστοιχων βαθμών του Στρατού Ξηράς  εκτός αν απαιτείται διαφορετικά στην εκδοθείσα διαταγή προκήρυξης της συγκεκριμένης  θέσης, για την αποφυγή άνισης μεταχείρισης προσωπικού.

β. Η θεσμοθέτηση της αποφοίτησης από την ΑΔΙΣΠΟ ή άλλης ισότιμης σχολής στους φέροντες το βαθμό του Αντισμηνάρχου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μετάθεση στη νήσο «Κ», να απαιτείται μόνο, εφόσον περιγράφεται ρητά στη διαταγή προκήρυξης.

γ. Την έκδοση σαφών οδηγιών  επί των εδαφίων 3,α,(2) και 3,α,(3) της σχετικής Υ.Α. όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3 της παρούσας επιστολής για τις υπόλοιπες θέσεις εξωτερικού.

7. Βαθιά πεπεισμένοι, ότι αποτελεί για εσάς αξία ύψιστης σημασίας η ίση μεταχείριση/αντιμετώπιση των συναδέλφων, αναμένουμε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστούν και για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στο βαθμό του Αντισμηνάρχου, τα κριτήρια επιλογής για νήσο «Κ», όπως ακριβώς εφαρμόστηκαν και ισχύουν για τα αντίστοιχα στελέχη του Στρατού Ξηράς κατά την υλοποίηση μεταθέσεων έτους 2018.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο