ΠΟΜΕΝΣ: Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Διακλαδικών Μονάδων

ΠΟΜΕΝΣ: Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Διακλαδικών Μονάδων

διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές της μονάδες παρόλο που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα και συμμετέχουν μαζί σε ασκήσεις αξιολογήσεις, δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έγινε αποδέκτης μιας στρέβλωσης από την Ε.Σ.Π.Ε.Λ .

2. Συγκεκριμένα υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για την έκδοση μορίων ανά Κλάδο, για τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, όπως π.χ η 140 ΣΕΠΗΠ στη Λάρισα.

3. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές της μονάδες παρόλο που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα και συμμετέχουν μαζί σε ασκήσεις αξιολογήσεις, δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα.

4. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου, ζητάει την πρόβλεψη για τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, βάση της διακλαδικότητας και της ίσης μεταχείρισης, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση:

α. Κατά την διαδικασία παραμετροποίησης για την έκδοση μορίων, σύμφωνα με την επιχειρησιακή βαρύτητα των μονάδων.

β. Ο χρόνος που υπηρετούν  τα στελέχη σε διακλαδικές μονάδες, να λογίζεται «ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας», σε εναρμονισμό πάντα με τα ισχύοντα για τα στελέχη του Κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα.

γ. Στην έκδοση  ενιαίας διαταγής στην οποία να καθορίζεται η κατάταξη ή μη των διακλαδικών μονάδων σε επιχειρησιακές ή μη επιχειρησιακές, ανάλογα με το έργο τους.

Τα παραπάνω θα διευκολύνουν τα Γενικά Επιτελεία, στην έκδοση μορίων και θα κάνουν την διακλαδικότητα πράξη επιφέροντας ισονομία και δικαιοσύνη.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο