ΠΟΜΕΝΣ: Διευκρινήσεις Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

ΠΟΜΕΝΣ: Διευκρινήσεις Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών στο πλαίσιο ενημέρωσης της από τους αρμόδιους φορείς και αποβλέποντας στην κατ’ ακολουθία πλήρη ενημέρωση των μελών της, ζητά επαρκή πληροφόρηση περί του υφιστάμενου καθεστώτος που διέπει τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιστολή για το ποσοστό αναπηρίας έστειλε η ΠΟΜΕΝΣ

η εποστολή

Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών στο πλαίσιο ενημέρωσης της από τους αρμόδιους φορείς και αποβλέποντας στην κατ’ ακολουθία πλήρη ενημέρωση των μελών της, ζητά επαρκή πληροφόρηση περί του υφιστάμενου καθεστώτος που διέπει τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  2. Tο άρθρο 7 του N.3863/2010 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Ως την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού η αναπηρία προσδιορίζεται, σύμφωνα με όσα σήμερα ισχύουν στον Κανονισμό εκτίμησης βαθμού Αναπηρίας του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, η εφαρμογή του οποίου επεκτείνεται σε όλες τις Υγειονομικές Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες που λειτουργούν στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το Δημόσιο συμπεριλαμβανομένης και της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης».

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Κατόπιν τούτου, η Ομοσπονδία μας αιτείται διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή ή παύση της παρ.9 του άρθρου 23 του ΝΔ 1400/1973 και του συνακόλουθου ΠΔ 11/2014 και σε κάθε περίπτωση αν από την 27 Δεκεμβρίου 2017, ισχύς του (δ) σχετικού, η σωματική ικανότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνεται από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των οικείων Κλάδων βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού του Ποσοστού Αναπηρίας.
  2. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία, εν αναμονή της απάντησής σας.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο