ΠΟΕΣ: Μειώσεις θέσεων στα C-130

ΠΟΕΣ: Μειώσεις θέσεων στα C-130

Με έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ αποφασίστηκε η μείωση στο μισό της συμμετοχής των στελεχών του ΣΞ στα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού, προφανώς ελλείψει χρημάτων.

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Ελπίζοντας ότι η ως άνω απόφαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΓΕΣ διαχείρισης των διατιθέμενων κονδυλίων και όχι σε κατάληψη θέσεων από διαφορετικά των ΕΔ πρόσωπα, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μείωση σε βάρος του προσωπικού του αυξάνει την οικονομική δυσφορία που αισθάνονται, ιδιαιτέρως οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε απομακρυσμένες, από τις οικογενειακές τους εστίες, περιοχές, η οποία (δυσφορία) αυξάνει επικινδύνως και το στρες που τα στελέχη δέχονται καθημερινώς.

Η μετακίνηση του προσωπικού με τα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού με αεροσκάφη της ΠΑ, συντελεί, σε ελάχιστο, αλλά σημαντικότατο βαθμό, στο μετριασμό των απωλειών (όχι κατ΄ ανάγκη οικονομικών) που διαχρονικώς έχουν υποστεί τα στελέχη των ΕΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την ως άνω απόφασή σας, περί μείωσης της συμμετοχής του προσωπικού του ΣΞ στα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού της ΠΑ, με ανάλογη πρόταση προς την ΠΑ, για αύξηση των τακτικών δρομολογίων, τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχει αυξημένη ζήτηση του προσωπικού των ΕΔ.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο