ΠΟΕΣ: Άδειες Υπηρετούντων στην ΕΛΔΥΚΟ

ΠΟΕΣ: Άδειες Υπηρετούντων στην ΕΛΔΥΚΟ

Η απογοήτευση γίνεται πιο έντονη όταν, πλησιάζοντας η ημεροχρονολογία επαναπατρισμού τους, θεωρούν εκ των προτέρων ότι τόσο η άδεια του (α) σχετικού όσο και η δοθείσα με το (β) όμοιο θα συγχωνευθούν και θα εγγραφούν στα μητρώα τους ως μία και η αυτή...

Αξιότιμε κε Αρχηγέ,

Με το άρθρο 6 της (α) σχετικής, στα στελέχη των ΕΔ, που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές, μέγιστης διάρκειας δεκαπέντε ημερών ανά τρίμηνο συμμετοχής τους στις αποστολές αυτές, η διάρκεια, δε και ο τρόπος χορήγησης της άδειας αυτής καθορίζονται, ανάλογα με την ειρηνευτική αποστολή, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Το ΥΠΕΘΑ, με το (β) σχετικό έγγραφό του, χορήγησε εορταστική άδεια πέραν των προβλεπομένων, για τα Χριστούγεννα 2017 & την Πρωτοχρονιά 2018, σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό, σε δύο (2) γκρουπ των δώδεκα (12) ημερών έκαστο.

Τη 01.9.2017 η ΕΛΔΥΚΟ-3, με το (α) σχετικό έγγραφό της, ζήτησε από την 34 Μ/Κ ΤΑΞ την έγκριση για χορήγηση στο προσωπικό της, της ως άνω εθιμικής εορταστικής αδείας, σε οκτώ (8) γκρουπ των έξι (6) ημερών έκαστο, αρχής γενομένης τη 17.10.2017 και ληξάσης την 22.1.2018.

Μάλιστα, η ΕΛΔΥΚΟ-3, αναφέρει στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό της ότι ο ως άνω προγραμματισμός για τις εορτές των Χριστουγέννων 2017, αρχής γενομένης πριν ακόμη και την 28η Οκτωβρίου, σε κάθε δε περίπτωση όχι εντός του χρονικού διαστήματος των εορτών, ήτοι από 22.12.2017 έως και 07.1.2018, προτάθηκε ώστε να μπορεί ο Λόχος Ελέγχου να ανταποκριθεί στα ενδεχομένως αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αλλά και να τηρεί σε ετοιμότητα υποδοχής της ιεραρχίας με το σύνολό του, σε ενδεχόμενες επισκέψεις.

Αξιότιμε κε Αρχηγέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στον ανθρώπινο παράγοντα του υπηρετούντος προσωπικού υπό τις διαταγές σας, θεωρούμε ότι είστε υπέρμαχος της τήρησης όχι μόνο των εγγράφων κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, αλλά και αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις κερδίζουν αμέτρητες μάχες, άγραφων κανόνων και είμαστε σίγουροι ότι ουδέποτε πρεσβεύσατε τη λογική του εγκλωβισμού όλου του προσωπικού μιας Μονάδας σας στο στρατόπεδο προκειμένου να σας υποδεχτεί σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή σας, πολλώ δε μάλλον όταν αυτή η επίσκεψη πραγματοποιούταν κατά τη διάρκεια των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων, όπου όλοι οι Χριστιανοί, ακόμη και εμείς οι στρατιωτικοί, θέλουμε να βρεθούμε, έστω και για λίγες ημέρες, κοντά στις οικογένειές μας.

Η ανωτέρω κατανομή των γκρουπ, από την ΕΛΔΥΚΟ-3, δημιούργησε έντονη δυσφορία και απογοήτευση στους υπηρετούντες στην υπόψη αποστολή συναδέλφους μας, οι οποίοι ευελπιστούσαν ότι, τουλάχιστον στο ελάχιστο, ακόμη και κάνοντας χρήση της ολιγοήμερης αδείας του (α) σχετικού, θα μπορούσαν να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους, τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, όταν οι λοιπές Εθνικές αποστολές αδειοδοτήθηκαν κανονικότατα.

Η απογοήτευση γίνεται πιο έντονη όταν, πλησιάζοντας η ημεροχρονολογία επαναπατρισμού τους, θεωρούν εκ των προτέρων ότι τόσο η άδεια του (α) σχετικού όσο και η δοθείσα με το (β) όμοιο θα συγχωνευθούν και θα εγγραφούν στα μητρώα τους ως μία και η αυτή, με αποτέλεσμα να χαθεί μία εκ των δύο και να καταστεί για ακόμη μία φορά ανενεργή η πρόθεση του κανονιστικού νομοθέτη για τη χορήγηση δεκαπενθήμερων αδειών (μία ανά τρίμηνο) στις ειρηνευτικές αποστολές προς ανακούφιση του έντονου ψυχισμού που περιέρχονται τα στελέχη που καλούνται να καλύψουν τις Εθνικές ανάγκες στελέχωσης των αποστολών αυτών.

Επειδή μέχρι και σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε, ουδέποτε δόθηκε η, δυνητική μεν αλλά ουσιαστική εν τοις πράγμασι, δεκαπενθήμερη άδεια (μία ανά τρίμηνο) του άρθρου 6 του (α) σχετικού στους υπηρετούντες στην ΕΛΔΥΚΟ-3, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, για έλεγχο χορηγήσεως των αδειών και επίλυση τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν ή θα προκύψουν, ώστε η βούληση του νομοθέτη να πάρει σάρκα και οστά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο