ΠΟΕΣ: Άδεια πέραν της κανονικής για το στρατιωτικό προσωπικό

ΠΟΕΣ: Άδεια πέραν της κανονικής για το στρατιωτικό προσωπικό

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που φοιτούν στα εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές. Η ειδική άδεια του παρόντος άρθρου χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων.

Επιστολή της ΠΟΕΣ για την άδεια:

ΠΡΟΣ   :    – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ                                      Αρ. Πρωτ. 467/2018                          – ΓΕΕΘΑ/Β1       Αθήνα, 24 Μαΐ 2018

 

ΚΟΙΝ    :    – Π.Ο.Ε.Σ.

– Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

 

ΘΕΜΑ   :    Πανελλήνιες Εξετάσεις Έτους 2018

 

ΣΧΕΤ    :    α.  Φ.440/9/306199/Σ.3169/21.5.2018/ΓΕΕΘΑ/Β1

β.  Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της  διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

 

  1. Με αφορμή το (α) σχετικό έγγραφο, που αφορά στη χορήγηση αδείας, πέραν της δικαιούμενης κανονικής, στο στρατιωτικό προσωπικό, τα τέκνα των οποίων θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, η Ομοσπονδία μας έγινε κοινωνός ενός, ομολογουμένως, ιδιαίτερου προβλήματος μικρού αριθμού στελεχών σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

  1. Όπως μας εγνώσθη, συνάδελφοί μας, φοιτούν οι ίδιοι σε εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ και γι΄ αυτούς δεν υπάρχει η σχετική μέριμνα για τη λήψη ειδικής -φοιτητικής αδείας, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν αλλά και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες πανελλαδικές εξετάσεις και δη στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την προσθήκη νέου άρθρου στη (β) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

 

«Άρθρο ……

 

Ειδική άδεια στρατιωτικού προσωπικού που φοιτά στα εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ».

 

  1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που φοιτούν στα εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές.

 

  1. Η ειδική άδεια του παρόντος άρθρου χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων.
  2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.».

 

  1. Πέραν των ανωτέρω και μέχρις ωρίμανσης και υλοποίησης, εφόσον ήθελε αποφασιστεί σχετικώς, της ως άνω προτάσεώς μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα χορήγησης ειδικής αδείας, για όλο το διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2018 και πέραν της προβλεπομένης δικαιούμενης κανονικής, στις/στους συναδέλφισσες/φους οι οποίες/οποίοι θα συμμετάσχουν στις υπόψη πανελλαδικές εξετάσεις. Οφείλουμε να στηρίξουμε την αξιέπαινη προσπάθειά τους για αυτοβελτίωση ώστε να προσφέρουν στην Υπηρεσία τα βέλτιστα αποτελέσματα μέσω της κατάρτησής τους.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο