Η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για ασκήσεις σε όλο το εύρος του Αν. Αιγαίου μέχρι και το Καστελόριζο

Η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για ασκήσεις σε όλο το εύρος του Αν. Αιγαίου μέχρι και το Καστελόριζο

Η Ελλάδα με NOTAM -A0585/18- δέσμευσε το ανατολικό, βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι NOTAM αφορούν σε ασκήσεις τόσο με πυρά όσο και χωρίς και για διάφορα χρονικά διαστηματα.

Η παρατήρηση των περιοχών στον χάρτη δείχνει ότι κλείνουμε όχι μόνο το ανατολικό Αιγαίο αλλά και τη ΝΑ Μεσόγειο μέχρι και το Καστελόριζο.

Το θέμα θα παρακαολουθείται. Εν αναμονή εξελίξεων…

Ακολουθεί η NOTAM:

NOTAM FOR LGGG [name: ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR), source: LGGGYNYX]

A0585/18 NOTAMR A0160/18

 1. Q) LGGG/QWMLW/IV/BO /W /000/100/3725N02530E180
 2. A) LGGG PART 1 OF 5 B) 1803061039 C) 1804300900
 3. D) DATES AND TIMES AS ITEM E
 4. E) HELLENIC NAVY AND AIRFORCE WILL MAKE A FIRING AND WITHOUT FIRING

EXERCISE WITHIN ATHINAI FIR AS DESCRIBED BELOW:

1.- EXERCISE AREA GA (WITHOUT FIRING) : 402627N0255505E

402300N0255400E 403500N0251000E 405000N0251000E 404112N0255647E

403652N0255219E 403000N0255300E 402627N0255505E.

AWYS G33 (LMO-ALX), G12 AND M603 (SUTIS-ALX), N131 (RODIP-BELGI),

ALEXANDROUPOLIS TMA AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 06 0600-1000 26 0500-0900, APR 03 25 0500-0900.

2.- EXERCISE AREA GB (WITHOUT FIRING): 392510N0255502E

390000N0251800E 394000N0250800E 394952N0253710E 393415N0254413E

392820N0254704E 392510N0255502E.

AWYS G33 (LMO-LUPIS), H59 (LMO-ERESO), LIMNOS TMA AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 30 0500-0900, APR 10 27 0500-0900.

3.- EXERCISE AREA GC (FIRING AND WITHOUT FIRING): 360500N0284400E

360224N0292035E 360917N0292949E 360830N0293435E 360629N0293746E

350300N0293800E 353000N0281000E 360500N0284400E.

AWYS R19 AND M601 (LAKAD-EVENO), G18 AND L609 (NILAS-ALKIS),

L995 (IRBAX-AMONO), L52 (TIRMO-VAXOS), W54 (ANTAR-ORVIS),

R78 AND M978 (VAXOS-AMONO), N134 (MASES-GISOS), KASTELORIZO ATZ

AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

FIRING: MAR 27 0500-0900.

WITHOUT FIRING: MAR 07 0600-1000, APR 02 30 0500-0900.

END PART 1 OF 5

 

NOTAM FOR LGGG [name: ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR), source: LGGGYNYX]

A0585/18 NOTAMR A0160/18

 1. Q) LGGG/QWMLW/IV/BO /W /000/100/3725N02530E180
 2. A) LGGG PART 2 OF 5 B) 1803061039 C) 1804300900
 3. D) DATES AND TIMES AS ITEM E
 4. E) 4.- EXERCISE AREA GD (FIRING AND WITHOUT FIRING) : 385000N0250000E

383000N0250000E 383000N0254500E 385500N0254500E 385000N0250000E.

AWYS G8 AND N604 (OLIDA-LSV), N130 (ETRUD-PIVOS), G802

(OLIDA-PIVOS),G33 (NEVRA-KOROS), CHIOS TMA AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

FIRING: APR 03 0500-0900.

WITHOUT FIRING: MAR 07 0600-1000, APR 05 0500-0900.

5.- EXERCISE AREA GE (WITHOUT FIRING): 380923N0261229E

380000N0254500E 374500N0260000E 375200N0265300E 375127N0270438E

375606N0263803E 380128N0262747E 380923N0261229E.

AWYS H59 (MES-SAM), R32 (ERIMA-REDRA), R20, SAMOS TMA, CHIOS TMA

AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 27 0500-0900, APR 04 26 0500-0900.

6.- EXERCISE AREA GF (WITHOUT FIRING): 353000N0274000E

350000N0271500E 344000N0280000E 352000N0282000E 353000N0274000E.

AWYS N132 (LAPSO-KUMBI), N133 (KPC-GUDIS), N134 (MASES-DOPUS), L53

(LATMO-MASES), R78 AND M978 (LAPSO-PERIM), W54 (ORVIS-ANTAR), L54

(LIAKI-PAXIS) AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 28 0500-0900, APR 24 0500-0900.

END PART 2 OF 5

 

NOTAM FOR LGGG [name: ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR), source: LGGGYNYX]

A0585/18 NOTAMR A0160/18

 1. Q) LGGG/QWMLW/IV/BO /W /000/100/3725N02530E180
 2. A) LGGG PART 3 OF 5 B) 1803061039 C) 1804300900
 3. D) DATES AND TIMES AS ITEM E
 4. E) 7.- EXERCISE AREA GG (WITHOUT FIRING) : 344000N0263500E

344000N0273000E 341000N0273000E 341000N0263500E 344000N0263500E.

AWYS B12 AND L617 (SIT-TANSA), A10 AND L607 (SIT-PAXIS), L613

(TANSA-AMAXI), A14 AND M1 (SIT-GUDIS), L54 (LIAKI-PAXIS), N132

(LAPSO-KUMBI), N133 (KPC-GUDIS), L612 (SIT-KUMBI) AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 30 0500-0900, APR 27 0500-0900.

8.- EXERCISE AREA GI (WITHOUT FIRING): 344000N0280500E

344000N0292000E 341000N0292000E 341000N0280500E 344000N0280500E.

AWYS N132 (LAPSO-KUMBI), N133 (GUDIS-ANTAR), W54 (ANTAR-ORVIS), L53

(ABILO-PERIM), A14 AND M1 (GUDIS-KAVOS), L612 (SIT-KUMBI) AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 29 0500-0900, APR 05 26 0500-0900.

9.- EXERCISE AREA GK (FIRING AND WITHOUT FIRING): 403000N0255300E

403500N0245800E 401000N0242500E 394900N0242800E 400500N0251000E

400922N0252934E 401432N0253034E 402300N0255400E 402627N0255505E

403000N0255300E.

AWYS H59 (AMALA-LMO), G33 (LMO-ALX), LIMNOS TMA AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

FIRING: APR 24 0500-0900.

WITHOUT FIRING: MAR 08 0600-1000, APR 02 0500-0900.

10.- EXERCISE AREA GP (WITHOUT FIRING): 372400N0260000E

373100N0262100E 371500N0261900E 370900N0260000E 372400N0260000E.

AWYS R19 AND L995 (PIDAX-AKINA) AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT.

DATES AND TIMES: MAR 06 08 0600-1000 28 0500-0900, APR 10 25

0500-0900.

END PART 3 OF 5

 

NOTAM FOR LGGG [name: ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR), source: LGGGYNYX]

A0585/18 NOTAMR A0160/18

 1. Q) LGGG/QWMLW/IV/BO /W /000/100/3725N02530E180
 2. A) LGGG PART 4 OF 5 B) 1803061039 C) 1804300900
 3. D) DATES AND TIMES AS ITEM E
 4. E) 11.- EXERCISE AREA GT (WITHOUT FIRING) : 362500N0263000E

363000N0265800E 361300N0272900E 360300N0265500E 362500N0263000E.

AWYS N133 (ADESO-SOTIX), L52 (ASTIS-LINRO), B34 AND M601

(ADESO-VANES), V57 (TIPAS-LOKNA), N137 (ASTIS-TIPAS) AFFECTED.

VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.

DATES AND TIMES: MAR 26 29 0500-0900, APR 04 30 0500-0900.

12.- PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT:

12.1.- EXERCISE AIRCRAFT WILL FLY VFR/VMC IN ACCORDANCE WITH ICAO

RULESAND PROCEDURES AS AMPLIFIED IN AIP-GREECE.

12.2.- EXERCISE AIRCRAFT WILL SUBMIT FLIGHT PLANS AND WILL NOT ENTER

CONTROLLED AIRSPACE UNLESS PRIOR PERMISSION HAS BEEN OBTAINED BY

APPROPRIATE ATS UNITS.

END PART 4 OF 5

 

NOTAM FOR LGGG [name: ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR), source: LGGGYNYX]

A0585/18 NOTAMR A0160/18

 1. Q) LGGG/QWMLW/IV/BO /W /000/100/3725N02530E180
 2. A) LGGG PART 5 OF 5 B) 1803061039 C) 1804300900
 3. D) DATES AND TIMES AS ITEM E
 4. E) 13.- PROCEDURES FOR NON EXERCISE AIRCRAFT:

13.1.- IN THE INTEREST OF SAFETY DURING THE EXERCISE NON EXERCISE

AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE AREAS DESIGNATED

IN PARAS (1) TO (11) ABOVE.

13.2.- ACFT UNABLE TO AVOID THE EXERCISE AREAS WILL BE AUTHORIZED

TO ENTER THESE AREAS AFTER SPECIAL PERMISSION BY APPROPRIATE

ATC UNIT.

 1. F) SFC G) 10000FT AMSL

END PART 5 OF 5

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο