Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Τερματίζεται η Frontex με τη μορφή που την ξέρουμε και αντικαθίσταται με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Δεν έλειψαν οι αντιδράσεις...

Με σημαντική πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο η σύσταση Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης συνόρων το οποίο θα αποτελείται από τον FRONTEX και τις εθνικές αρχές διαχείρισης συνόρων εγκρίθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου από το ΕΚ. Βάσει της νέας αυτής νομοθεσίας οι εθνικές αρχές θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα σύνορά τους, αλλά εάν βρεθούν υπό πίεση θα μπορούν πλέον να ζητούν από τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή να αναπτύσσει επιπρόσθετες ομάδες ταχείας επέμβασης.

Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 181 κατά και 48 αποχές.

Ανάπτυξη ταχέων συνοριακών επεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσης

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις στα εξωτερικά του σύνορα, όπως δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση ή διασυνοριακά εγκλήματα, ομάδες ταχείας συνοριακής επέμβασης θα αναπτύσσονται προσωρινά είτε κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, είτε με απόφαση του Συμβουλίου:

  • Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ένα “επιχειρησιακό σχέδιο” θα πρέπει να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία θα πρέπει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό και να παράσχει τεχνικό εξοπλισμό.
  • Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ή όταν η μεταναστευτική πίεση θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση με σχέδιο δράσης στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα αποφασίζει στη συνέχεια με ειδική πλειοψηφία για το αν χρειάζεται να αναπτυχθούν ομάδες συνοριακής επέμβασης. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
  • Εάν ένα κράτος μέλος διαφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου για την παροχή βοήθειας, τα άλλα κράτη της ΕΕ θα μπορούν να επιβάλουν εκ νέου ελέγχους στα σύνορά τους.

Επιχειρήσεις επιστροφών

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στις επιχειρήσεις επιστροφών των μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους θα είναι ενισχυμένος συγκριτικά με αυτόν του FRONTEX σήμερα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση των αποφάσεων έχει ήδη ληφθεί από τις εθνικές αρχές, και η επιστροφή των μεταναστών έχει ενισχυθεί με πρόσθετες διασφαλίσεις για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή δεν θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφών μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ.

Οι συνοριοφύλακες και ο τεχνικός εξοπλισμός

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή δεν θα διαθέτει τους δικούς της συνοριοφύλακες, αλλά θα είναι σε θέση να καλέσει, από μία δεξαμενή 1500 εφέδρων, φρουρούς ταχείας αντίδρασης οι οποίοι θα ορίζονται από τα κράτη μέλη (η Ελλάδα θα παρέχει 50 άτομα και η Κύπρος 8).

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι οι ομάδες των συνοριοφυλάκων στις ειδικές αυτές ομάδες ταχείας επέμβασης, θα έχουν στη διάθεσή τους τον εξοπλισμό που χρειάζονται, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα συμφωνηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Λογοδοσία

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων και της πρόσβασης σε πληροφορίες.

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Οι εντολές της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (European Fisheries Control Agency) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency) θα τροποποιηθούν προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Στόχος είναι να μπορέσουν οι τρεις αυτοί φορείς/οργανισμοί, τα καθήκοντα των οποίων περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών στη θάλασσα, να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που υπερψήφισε σήμερα το ΕΚ θα σταλεί τώρα στο Συμβούλιο για έγκριση. Ο νέος κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ φέτος το φθινόπωρο.

Δήλωση Αβραμόπουλου – Τίμμερμανς

ήμερα, μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμμερμανς και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσαν τα εξής:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την σημερινή έγκριση της πρότασης σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν θέλουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη μεταναστευτική κρίση και να διατηρήσουμε το χώρο Σένγκεν ως ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουμε να ενισχύσουμε την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελεί επίσης απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί ταχέως και με αποφασιστικότητα τις δεσμεύσεις της. Όταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Δεκεμβρίου του 2015, ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ασχοληθούν με το θέμα αυτό κατεπειγόντως. Από τον Δεκέμβριο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάστηκαν εποικοδομητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα διασφαλίσει μια πραγματικά συλλογική ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων μας, βάσει της αρχής ότι η ασφάλεια των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά κοινή ευθύνη όλων των χωρών της Ένωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον ελλείψεις σε προσωπικό ή σε εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις στα εξωτερικά μας σύνορα. Τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους μέλους είναι τα εξωτερικά σύνορα όλων των κρατών μελών. Ο νέος οργανισμός θα στηρίζει, θα παρακολουθεί και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, θα  ενισχύει τα εθνικά σώματα συνοριοφυλάκων, δίνοντας κυρίως έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό και στην αποτροπή των αδυναμιών  όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία και οι εθνικές συνοριοφυλακές θα παραμείνουν οι κύριοι φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων τους, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας: σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ένα κράτος μέλος θα αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα είναι σε θέση να παρέμβει, εκμεταλλευόμενη την πληθώρα από πόρους που παρέχουν τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν στις επίσημες ενέργειες για να οριστικοποιήσουν την έγκριση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή  να μπορέσει να αποδώσει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.»

Νότης Μαριάς: Η νέα  Frontex υφαρπάζει την εθνική μας κυριαρχία

Η νέα Frontex υφαρπάζει την εθνική μας κυριαρχία είπε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο χθες 5/7/2016  ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τα μπλόκα που στήνουν στα νησιά Γερμανοί αστυνομικοί μέλη της Frontex που διενεργούν παράνομους ελέγχους ταυτοτήτων Ελλήνων πολιτών.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής «τον περασμένο Δεκέμβριο κάποιοι από εμάς είχαμε καταγγείλει απερίφραστα την προσπάθεια υφαρπαγής της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών που επιχειρείται μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όπως αποδεικνύεται πλέον πανηγυρικά και από το περίφημο άρθρο 18.»

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Στην πραγματικότητα η νέα Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή προσπαθεί να νομιμοποιήσει πέραν των άλλων και τις παράνομες δραστηριότητες της Frontex. Ήδη υπάρχει πληθώρα καταγγελιών από τα νησιά του Αιγαίου για μπλόκα που στήνουν Γερμανοί και άλλοι ξένοι αστυνομικοί της δύναμης της Frontex, που προβαίνουν σε ταυτοποίηση στοιχείων των κατοίκων. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Αφού η τρόικα μετέτρεψε την Ελλάδα σε αποικία χρέους τώρα θέλει να την μετατρέψει σε κανονική αποικία.»

Ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Επειδή μετά το Brexit πολλοί συνάδελφοι διερωτώνται για τα λάθη της Ε.Ε. η απάντηση βρίσκεται εδώ: Η Ε.Ε. υποτιμά συστηματικά τη λαϊκή βούληση, δεν σέβεται την εθνική κυριαρχία, επιχειρεί να επιβάλλει τα τελεσίγραφα των Βρυξελλών με πολιτικό αυταρχισμό. Αυτά όμως δεν πρόκειται να περάσουν γιατί ο Ελληνικός λαός δεν πρόκειται να τα ανεχτεί.»

Ιστορικό

Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως ανήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, αποτελεί μέρος των μέτρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, αξιοποιώντας τον Frontex. Η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Η σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα εξασφαλίσει μια ισχυρή από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Στις 22 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2016.

Τη σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει τελική ψηφοφορία σχετικά με τις τεχνικές τροποποιήσεις που θα προκύψουν έπειτα από την αναθεώρησή τους από γλωσσομαθείς νομικούς. Αυτό θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να εκδώσει το τελικό κείμενο της πρότασης.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο