Εγκαίνια της παθολογικής κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Εγκαίνια της παθολογικής κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Εγκαίνια από τον Δ. Βίτσα στην ανακαινισμένη πτέρυγα της Β’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.

Την ανακαινισμένη της Β’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών) εγκαινίασε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, παρουσία και της ηγεσίας του Στρατού.

Ο ΑΝΥΕΘΑ επισήμανε ότι στις δεδομένες  οικονομικές συνθήκες έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσαρμόζονται τα δημοσιονομικά στις ανάγκες και όχι οι ανάγκες στα δημοσιονομικά. Τόνισε επίσης πως επίκειται νομοθετική ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει πολλά χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων. Στη συνέχεια ο ΑΝΥΕΘΑ ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Οι εργασίας αναβάθμισης Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των ΚΙΧΝΕ

Οι εργασίες ανακαίνισης της Β’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ περιέλαβαν την αναβάθμιση όλων των θαλάμων, των διαδρόμων, των λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και των συναφών  δικτύων.

Το έργο της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), το οποίο συντονίζεται, ελέγχεται και παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΔΥΠΠΕ) του ΓΕΣ, εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα ΚΙΧΝΕ, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Για το σκοπό αυτό, υλοποιείται με στοχευμένες παρεμβάσεις, η βελτιστοποίηση κατασκευαστικών δράσεων, με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, κυρίως μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ανά Νοσοκομείο, τα παρακάτω έργα:

401 ΓΣΝΑ (Αθήνα)

Ολοκληρώθηκε:

 • η πλήρης ανακατασκευή των Α΄ και Β΄ Νοσηλευτικών Μονάδων Παθολογικού Τομέα.
 • η διαμόρφωση υφισταμένου χώρου σε κυτταρολογικό εργαστήριο.
 • η ριζική αναδιαμόρφωση των εργαστηρίων υπερήχων καρδιάς.
 • η διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τη κατασκευή μονάδας τεχνητού νεφρού και ανακαίνισης της Α΄ Χειρουργικής κλινικής.

Βρίσκεται σε εξέλιξη:

 • η εκτέλεση των εργασιών για την ανακατασκευή της πνευμονολογικής κλινικής, οι οποίες ολοκληρώνονται εντός του Αυγούστους 2016.
 • η διαμόρφωση ανενεργών χειρουργείων σε νέο τμήμα ενδοσκοπήσεων.
 • η αναβάθμιση των ηλεκτρικών υποσταθμών.
 • η κατασκευή εξωτερικού φορειοφόρου – ασθενοφόρου ανελκυστήρα.
 • η κατασκευή εργαστηρίου διάλυσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη)

Τέθηκε σε λειτουργία ο Γραμμικός Επιταχυντής για τη διενέργεια εξειδικευμένων στοχευμένων ογκολογικών ακτινοθεραπειών.

404 ΓΣΝ (Λάρισα)

Ολοκληρώθηκε:

 • η επαύξηση ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φορειοφόρου ανελκυστήρα.
 • Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του νοσοκομείου με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση των εργασιών για την ανακαίνιση πτέρυγας νοσηλείας του 1ου ορόφου, οι οποίες ολοκληρώνονται εντός του Αυγούστου 2016.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν όλες οι ιατρικές ειδικότητες του 404 ΓΣΝ, ενώ θα λειτουργήσει και νέα ειδικότητα αυτή του νεφρολόγου.

414 ΣΝΕΝ (Πεντέλη)

 • Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των χώρων για τη λειτουργία Διακλαδικής Κλινικής Φυσικής Αποκατάστασης.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή του έργου ανασυγκρότησης χώρων και εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Διακλαδικής Ψυχιατρικής Κλινικής.

212 ΚΙΧΝΕ

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών.

216 ΚΙΧΝΕ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσης έργων ανακαίνισης των υποδομών και ενεργειακής αναβάθμισης.

Με τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και με αυτά που εκτελούνται, βελτιώνεται συνεχώς το περιβάλλον νοσηλείας με σεβασμό στην προσωπικότητα και αξιοπρέπεια των ασθενών.

Η προσπάθεια συστηματικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη σειρά προτεραιοτήτων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, ώστε παράλληλα με τη δεδομένη επιστημονική επάρκεια του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να εξασφαλίζεται και το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

 • Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των χώρων για τη λειτουργία Διακλαδικής Κλινικής Φυσικής Αποκατάστασης.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή του έργου ανασυγκρότησης χώρων και εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Διακλαδικής Ψυχιατρικής Κλινικής.

212 ΚΙΧΝΕ

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών.

216 ΚΙΧΝΕ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσης έργων ανακαίνισης των υποδομών και ενεργειακής αναβάθμισης.

Με τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και με αυτά που εκτελούνται, βελτιώνεται συνεχώς το περιβάλλον νοσηλείας με σεβασμό στην προσωπικότητα και αξιοπρέπεια των ασθενών.

Η προσπάθεια συστηματικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη σειρά προτεραιοτήτων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, ώστε παράλληλα με τη δεδομένη επιστημονική επάρκεια του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να εξασφαλίζεται και το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο