ΕΔΕΥ: Προτεραιότητα στον τομέα του offshore safety

ΕΔΕΥ: Προτεραιότητα στον τομέα του offshore safety

Σήμερα, η ΕΔΕΥ καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο για το 2018, που αναφέρεται στην εποπτεία μεγάλων κινδύνων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), ως αρμόδιος φορέας, υπηρετεί το θεσμικό της ρόλο, για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων (offshore safety) και αναπτύσσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σήμερα, η ΕΔΕΥ καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο για το 2018, που αναφέρεται στην εποπτεία μεγάλων κινδύνων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων. Σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥ τον Ιανουάριο του 2018. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία θα δημοσιεύσει την πολιτική της αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Επίσης, στο πλαίσιο της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών, η ΕΔΕΥ πρόκειται εντός των επόμενων εβδομάδων να δημοσιεύσει ερμηνευτικό έγγραφο αναφορικά με την έννοια και τις προεκτάσεις του ALARP (As Low As Reasonably Practicable), έννοια η οποία περιλαμβάνεται στην αγγλική Offshore πρακτική και χρησιμοποιείται ευρέως στην πετρελαϊκή βιομηχανία, προσδιορίζει, δε, με σαφήνεια την έννοια του «ανεκτού» όσον αφορά στο επίπεδο διακινδύνευσης, η οποία ορίζεται στο Ν.4409/2016.

Άλλωστε, επιβεβαίωση του αποτελεσματικού έργου της εταιρείας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας από έγκυρους φορείς αποτελεί η υποστήριξη που εξασφάλισε η ΕΔΕΥ από το JOINT RESEARCH CENTRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβολή του συνίσταται στη συνεργασία της ΕΔΕΥ με ομάδα εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου με στόχο την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Offshore Οδηγίας και την προσαρμογή του αντίστοιχου ελληνικού Νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη χρηματοδότησής της, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτή με το Ν. 4409/2016 καθηκόντων αποτελεί σημαντικό θέμα στην agenda της ΕΔΕΥ Επιπλέον, η εταιρεία μελετά το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων των σχετιζόμενων με τον παροπλισμό των υπεράκτιων εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τα προαναφερθέντα αποκτούν επιπρόσθετη βαρύτητα, δεδομένης αφενός της ύπαρξης εγκαταστάσεων παραγωγής στην περιοχή του Πρίνου, οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία και αφετέρου ενόψει των γεωτρήσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις παραχωρήσεις του Πατραϊκού, του Block 2 και του Κατακόλου. Για τους ανωτέρω λόγους η ΕΔΕΥ έχει ήδη ξεκινήσει τον καθορισμό του πλαισίου εποπτείας των εγκαταστάσεων και των γεωτρητικών σκαφών, που εφαρμόζοντας την Οδηγία προϋποθέτουν τη συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά χρονικά περιθώρια και υποχρεώσεις.

Προφίλ ΕΔΕΥ

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β). Η εταιρεία διαχειρίζεται με συνέπεια, διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο