Δράσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού του Στρατού Ξηράς

Δράσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού του Στρατού Ξηράς

Πρώτιστος στόχος του ΓΕΣ, πλέον του καθαρά επιχειρησιακού του ρόλου, αποτελεί η μέριμνα για το προσωπικό του.

Στο πλαίσιο των δράσεων καινοτομίας, αναζήτησης των βέλτιστων πρακτικών και με γνώμονα τη συνεχή μέριμνα για το προσωπικό μας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ολοκληρώνει εκτεταμένες και εποικοδομητικές διαβουλεύσεις με φορείς και πρόσωπα, που έχουν ως τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται στα Στελέχη.

Ενδεικτικά, εντός του 2017, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών:

– Ολοκληρώθηκε, η πλήρης ανακαίνιση του εξοπλισμού των παθολογοανατομικών εργαστηρίων, καθώς και η πλήρης ανακαίνιση της νοσηλευτικής μονάδας 5Α του Νοσοκομείου, δυναμικότητας 41 κλινών, μέσω προσφοράς του Καθηγητή Ιατρού κ. Λεωνίδα Παπασταματίου.
– Βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης, η ανανέωση του εξοπλισμού ενδοσκοπήσεων του γαστρεντερολογικού τμήματος, καθώς και η προμήθεια 4 μονάδων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού, με την ταυτόχρονη εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας ύδατος – απιονισμού για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, μέσω προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας.
– Βρίσκονται σε εξέλιξη, η προμήθεια σύγχρονου γραμμικού επιταχυντή, ο πλήρης εκσυγχρονισμός του μαγνητικού τομογράφου, καθώς και η πλήρης ανακαίνιση πτέρυγας νοσηλείας του Νοσοκομείου, μέσω εκτεταμένης προσφοράς του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.

Πρώτιστος στόχος του ΓΕΣ, πλέον του καθαρά επιχειρησιακού του ρόλου, αποτελεί η μέριμνα για το προσωπικό του.

Μεριμνούμε…

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο