Διαμόρφωση 4 ξενώνων στο χώρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Διαμόρφωση 4 ξενώνων στο χώρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, της προσωρινής διαμονής με χαμηλό κόστος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό,
περατώθηκε η διαμόρφωση 4 ξενώνων στο χώρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Εκπαίδευσης (424 ΓΣΝΕ), στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό
δίνεται η δυνατότητα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, της
προσωρινής διαμονής με χαμηλό κόστος.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο