• ΠΟΕΣ: Άδειες Υπηρετούντων στην ΕΛΔΥΚΟ

  ΠΟΕΣ: Άδειες Υπηρετούντων στην ΕΛΔΥΚΟ0

  Η απογοήτευση γίνεται πιο έντονη όταν, πλησιάζοντας η ημεροχρονολογία επαναπατρισμού τους, θεωρούν εκ των προτέρων ότι τόσο η άδεια του (α) σχετικού όσο και η δοθείσα με το (β) όμοιο θα συγχωνευθούν και θα εγγραφούν στα μητρώα τους ως μία και η αυτή…

  READ MORE
 • ΠΟΜΕΝΣ: Πόσο ασφαλή είναι τα λεωφορεία στις Μονάδες κορυφής;

  ΠΟΜΕΝΣ: Πόσο ασφαλή είναι τα λεωφορεία στις Μονάδες κορυφής;0

  Η Π.ΟΜΕ.Ν.Σ. εισηγείται την άμεση αγορά και διάθεση σε μονάδες κορυφής, αξιόπιστων και σύγχρονων λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού καθώς επίσης και την άμεση διάθεση – απόσπαση – μετάθεση επιπλέον συναδέλφων στρατιωτικών με την ειδικότητα του οδηγού, στις μονάδες αυτές

  READ MORE
 • ΠΟΕΣ: Μέριμνα Προσωπικού – Στολές κλπ

  ΠΟΕΣ: Μέριμνα Προσωπικού – Στολές κλπ0

  Το προσωπικό όμως καλείται να καλύψει επιχειρησιακές ανάγκες καθημερινά και πολλές φορές κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έτσι πολλά από τα στελέχη καταφεύγουν στη λύση του εμπορίου, όπου εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληθώρα ρουχισμού μη εγκεκριμένου από την Υπηρεσία

  READ MORE
 • ΠΟΜΕΝΣ: Ο Στρατιωτικός παίρνει θέση

  ΠΟΜΕΝΣ: Ο Στρατιωτικός παίρνει θέση0

  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Πολιτικής Ηγεσίας να αποτελέσει το 2018 έτος Μέριμνας Προσωπικού, ΚΑΛΕΙ όλους τους συναδέλφους στρατιωτικούς, όπως αποστείλουν τη δική τους γνώμη, πρόταση…

  READ MORE
 • ΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατείες – Όρια Ηλικίας ΕΜΘ-ΕΠΟΠ

  ΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατείες – Όρια Ηλικίας ΕΜΘ-ΕΠΟΠ0

  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, είχε αναφερθεί σε πρόσφατη επιστολή της για το πολύ σοβαρό θέμα των αποστρατειών λόγω ορίου ηλικίας, που αφορά τους ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ., με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις τους και τις αποδοχές τους γενικότερα

  READ MORE
 • ΠΟΕΣ: Άδειες Προσωπικού – Μη χορήγησή τους

  ΠΟΕΣ: Άδειες Προσωπικού – Μη χορήγησή τους0

  Όπως μας εγνώσθη από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας, κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους 2017, δεν χορηγήθηκε σε αριθμό συναδέλφων μας, εξ αιτίας υπηρεσιακών αναγκών και προφανώς και μη τήρησης τυχόν προγραμματισμού, μέρος ή ολόκληρη η ως άνω προβλεπόμενη υποχρεωτική κανονική άδεια

  READ MORE