“Βροντή Διός ” στο Λιτόχωρο

Η ΤΑΜΣ, εξετάζει τη διοίκηση και τον έλεγχο πυρός του Τακτικού Συγκροτήματος Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων (ΤΣ/ΕΜΑ), κατά την εκτέλεση βολής με πραγματικά πυρά, του συνόλου των οπλικών του συστημάτων.

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (ΠΒΑΛ), από προσωπικό της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXIV ΤΘΤ «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ–ΦΛΩΡΙΝΑ»), η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων
(ΤΑΜΣ) «ΒΡΟΝΤΗ ΔΙΟΣ-2018». Η ΤΑΜΣ, εξετάζει τη διοίκηση και τον έλεγχο
πυρός του Τακτικού Συγκροτήματος Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων (ΤΣ/ΕΜΑ), κατά
την εκτέλεση βολής με πραγματικά πυρά, του συνόλου των οπλικών του συστημάτων.
Την επίδειξη ισχύος πυρός του ασκούμενου Συγκροτήματος, παρακολούθησαν:
– O Επιτελάρχης του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός.
– Αντιπροσωπεία αξιωματικών του Βουλγαρικού Στρατού.
– Αντιπροσωπεία εκπαιδευομένων της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών
(ΣΔΙΕΠ).
– Εκπαιδευόμενοι ανθυπολοχαγοί των Σχολείων Εφαρμογής Όπλων και
Σωμάτων.
– Αντιπροσωπεία σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).
Αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό της XXIV ΤΘΤ, το οποίο προετοίμασε
τη παραπάνω εκπαίδευση εργαζόμενο με πάθος, επιδεικνύοντας καινοτόμο
σκέψη και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας έτσι στην άριστη διεξαγωγή της
δραστηριότητας και στην εξαγωγή πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων για τους
εκπαιδευόμενους.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο