Απάντηση ΓΛΚ σε ΕΜΘ για κρατήσεις υπερ ΕΑΣ και Υγειον. Περίθαλψης

Απάντηση ΓΛΚ σε ΕΜΘ για κρατήσεις υπερ ΕΑΣ και Υγειον. Περίθαλψης

προκείπτει από έγγραφο που εστάλη στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Επιστρέφονται ποσά που παρακρατήθηκαν σε αποστράτους συνταξιούχους, όπως προκείπτει από έγγραφο που εστάλη στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Πρόσφατα Άρθρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Απόψεις

Αρθρογράφοι

Εξοπλισμοί

Βίντεο